เกี่ยวกับเรา

DataDiggers เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Data Diggers Market Research S.R.L. ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศโรมาเนียที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ตลอดจนวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอื่น ๆ ทางสังคมวิทยา

Data Diggers Market Research S.R.L. จดทะเบียนในทะเบียนการค้าแห่งสาธารณรัฐโรมาเนียด้วยหมายเลข J23/915/2015 และ VAT ID RO34246710 และมีสำนักงานใหญ่ที่ 75-77 Buzesti ชั้น 9 เลขที่อพาร์ทเมนต์ 5 ภาคแรก 011013 บูคาเรสต์ โรมาเนีย

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome